İlçemizde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Koordinesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Ben Olsaydım” teması altında Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

 Gümüşhacıköy Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Ali Cemal Altınöz, bağımlılığın günümüzde yayılarak genişleyen ve özellikle gençlerimizi girdabına çeken bir toplumdal sorun olduğunu ve bağımlılıkla mücadelede yol haritası çıkartılarak uygulamaya tabi tutulacağını söyledi.

Açılış Konuşmasını yapan Toplum Sağlığı Başkanı Bayram Akgül, Bağımlılıklarla ilgili uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeleri ve  “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı ve ilçemizde bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı hakkında bilgiler verdi.

Akgül, 09.07.2018 tarihinde ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçilmiştir. Bu gelişme ile birlikte ülkemizdeki kurumların yapılarında da bir takım değişiklikler söz konusu

olmuştur. Bu bağlamda 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun (BMYK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanmasına karar verilmiştir

03.07.2019 tarihinde yapılan Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunda Bağımlılıkla Mücadele

Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylece; Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), Bağımlılıkla Mücadele Kurulu (BMK), Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu (BMTK) ve Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının Çalışma Usul Esaslarına yönelik düzenleme yapılmıştır. Yeni usul esaslar 09.08.2019 tarihinde 81 ile ve ilgili kurumlara iletilmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE İLETİŞİM

– Yerel ve ulusal basın aracılığıyla tüm vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında

doğru bilgilerin verilmesi ve bu yönde kamuoyu farkındalığının oluşması sağlanacaktır.

2- Kamuoyunda, uyuşturucu kullanımının zararları konusundaki yanlış ve yetersiz bilgiler verilen eğitimlerle giderilecektir.

3- Bunun yanı sıra basının da konu hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütülmelidir. Bu kapsamda bu belgede etkin bir iletişim stratejisi planlaması yapılmaktadır.

4- Birbiriyle uyumlu iletişim süreçlerinin planlanması, etkili ve doğru bir dil geliştirilmesi, gerektiğinde kamuoyu yoklamalarının yapılması ve medya ile olan ilişkiler sürecin diğer unsurlarıdır.

       Sürecin profesyonelce yönetilebilmesi, kaynakların doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve başarılı geri bildirimlerin alınabilmesi için tüm basamakların bir iletişim kampanyası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreç aralarında iletişim, halkla ilişkiler, medya, psikoloji vb. alanlarda uzman kişilerden oluşan bir kurul tarafından yönetilmiş ve bu amaçla İletişim Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

5- Atılacak yeni adımlarla ilgili basın toplantıları aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek ve yürürlüğe girecek olan “İletişim Strateji Belgesi” ile çalışmaların etkinliği ve çalışmaların kişilere ulaşılabilirliği artırılacaktır.

DSM-5’e göre bağımlılık tanı ölçütleri aşağıdadır

1- İstendiğinden daha büyük ölçüde veya uzun süreli kullanım

2-  Maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek veya sonuç vermeyen çabalar

3-  Maddeyi elde etmek, kullanmak veya etkilerinden kurtulmak için gerekli etkinliklere çok zaman ayırma

4- Madde kullanımı için çok büyük bir istek duyma veya kendini zorlanmış hissetme

5-  Tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirememe (işte, okulda, evde)

6- Olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme (toplumsal ve kişiler arası sorunlar)

7-  Kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azaltılması (iş, eğlence vb.)

8-  Tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam etme

9- Olumsuz bedensel veya ruhsal etkilerinin bilinmesine rağmen kullanmayı sürdürme

10-  Maddeye tolerans gelişmiş olması

11-  Yoksunluk belirtileri

Buna göre 1 yıl içinde bulguların;2 veya 3’ü varsa hafif, 4 veya 5’i varsa orta, 6 veya daha fazlası varsa şiddetli bağımlılık olarak kabul edilir.

Fiziksel Belirtiler

1- Gözlerde kızarıklık ve göz bebeklerinde büyüme

2- Uyku bozuklukları (aşırı uyuma, uyuyamama vb.)

3- Ani kilo kaybı

4- Kusma veya iştahsızlık

5- Epilepsiye bağlı olmayan kasılma nöbetleri

6- Bitkinlik

7- Fiziksel görünümde değişiklik

8- Kişisel bakımı ihmal etme

9- Hareketlerde dikkat çeken koordinasyon bozukluğu veya dengesizlik

10- Alışılmadık bir ağız kokusu

11- Vücutta veya ellerde istemsiz titreme

Davranışsal Belirtiler

– Okula ve derslere karşı ilgide azalma Ders başarısında düşme

– Dikkat vermede ya da odaklanmada azalma

– Okul dışındaki aktivitelere (hobiler, spor vb.) karşı ilgisizlik

– Arkadaşlardan veya öğretmenlerden gelen şikâyetler

– Arkadaşlarından ya da çevresinden sık sık borç almaya başlama

– Kendini dış dünyadan uzaklaştırma, içine kapanma

– Daha fazla özgürlük talep etmeye başlama

– Göz kontağı kurmadan konuşmaya çalışma

– Agresif davranışlarda bulunma

– Arkadaş grubunda veya her zaman gidilen mekânlarda değişiklik

– Gözlerdeki kızarıklığı saklamak için göz damlası, gözyaşı sıvısı kullanmaya başlama

– Oluşabilecek kötü kokuları bastırmak için gereğinden fazla parfüm kullanma

– Duygu durumunda ani değişimler, asabiyet, ani patlamalar veya nedensiz gülme gibi davranışlar

– Beklenmedik bir şekilde zaman zaman ortaya çıkan aşırı hareketlilik ve aktivite artışı

– Genel bir motivasyon eksikliği, odaklanma güçlüğü, dalgınlık veya uyuşukluk

– Herhangi bir sebebi olmaksızın korku duyma, içine kapanma, gerginlik yaşama veya aşırı şüphecilik

Psikolojik Belirtiler

– Kişilikte ortaya çıkan, açıklanamayan değişiklikler

– Duygu durumunda ani değişimler, asabiyet, ani patlamalar veya nedensiz gülme gibi davranışlar

– Beklenmedik bir şekilde zaman zaman ortaya çıkan aşırı hareketlilik ve aktivite artışı

Tedavi

– Kullanıcılar arasında “bu hastalığın tedavisi olmadığı” yolunda bir kanı yerleşmiştir. Oysa uyuşturucu madde kullanan kişiler için zor da olsa tedavi vardır.

– Tedavi ilkelerini eksiksiz yerine getiren kişilerde uyuşturucu maddeyi bırakma ve “temiz kalma davranışı” sıklıkla görülmektedir.

– Bunun yanı sıra temiz kalma davranışını gösteren kişileri bekleyen en büyük risk, tekrar madde kullanımına başlamaktır. Kişi bu maddeleri bıraktıktan sonra, bir daha hiçbir zaman tekrar kullanmamalıdır. Bir kez kullanması, onun eski günlerine dönmesine ve yıkıcı sonuçlar yaşamasına neden olabilir.

Çalıştayda madde ve davranışsal bağımlılıkla mücadele noktasında yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler ve çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştaya, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, İlçe Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdürü Bayram Delak, Toplum Sağlığı Başkanı Bayram Akgül, Kurum Müdürleri katıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.