MEME HASTALIKLARI (2)

Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser, meme kanseridir.

    Yeni tedavi seçenekleri giderek artmakla birlikte, meme kanserinde başarının sırrı erkentanıdan geçmektedir. Meme kanserine erken tanı konulursa hastalıktan kurtulma şansı % 96 dır.

            Bu sebeple erken tarama tetkiklerini yaptırmak ve sizi erkenden uyaracak ve doktora başvurmanızı sağlayacak belirtileri iyi bilmek gerekmektedir.

   Meme kanseri riskiniartıran unsurları şöyle sıralayabiliriz :

YAŞ:Yaş ilerledikçe özellikle 50 yaşından sonra meme kanseri riski artmaktadır. 25 yaşındaki her 20.000 kadından birinde meme kanseri görülür-ken, oran 40 lı yaşlarda 230 da bire, 80 yaşına ulaşan kadınlarda bu risk her 8 kadında bire çıkmaktadır.

KALITSAL ( Genetik ) : Meme kanserlerinin yalnız % 5-10 u genetik bir bozukluğa bağlıdır. Ailesinde erken yaşta meme kanseri görülen birden fazla yakını olan, meme kanseri ve over kanseri birlikte görülen yakını olan, çift taraflı meme kanseri olan veya erkek akrabasında meme kanseri öyküsü olan kişilerde g enetik testlerin yapılması önerilmek-tedir.

 ADET  b a ş l a n g ı c ı ve M e n o p o z yaşı : Erken yaşta adet görme- ye başlayanlar ( 12 yaş öncesi ) ve geç menopoza girenlerde (50 yaşından sonra) , meme dokusu daha uzun östrojen hormonu etkisinde kaldığı için meme kanseri riski artmaktadır.

     DOĞUM ve EMZİRM E : Hiç doğum yapmamak veya geç doğum yapmak, çocuk emzirmemek riski arttırmak-tadır.

      HORMON Tedavileri : Menopoz sonrası kontrolsüz kullanılan hor-mon tedavileri riski arttırmaktadır.

     KİLO : Aşırı kilolu olmak, yağlı gıdalarla beslenmek riski arttırmak-tadır.

BELİRTİLERİ  Nelerdir ?

* Kaybolmayan kitle, şişlik .

*Meme cidinde çekinti, kızarıklık veya portakal kabuğu görünümü…

*Memenin şekinde değişiklik, asimetri varlığı .

*Meme başında kabuklama, soyulma

*Meme başının içeri çökmesi, meme akıntısı .

       ERKEN TANI İÇİN TARAMA TETK İ K L E R İ  N E L E R D İ R ?

*K i ş i s e l ( Kendi kendine yapılan ) meme muayenesi : 16 yaş sonrası adetin 7-10 günleri arasında ayda bir kez yapılması önerilir. Kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapıldığını bir önceki yazımda anlatmıştım.

*K l i n i k ( Doktor tarafından yapılan ) meme muayenesi : 20-40 yaş arası 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise y ı l lık doktor tarafından meme muaye-nesi yapılması önerilir.

*Mamografi : Tarama mamografisi 40 yaşından sonra yılda bir öneril-mektedir. Mamografide meme kanseri elle hissedilir hale gelmeden çok daha küçükken saptanabilir. Memenin yapısal özelliklerine ve bulgulara göre meme u l t r a s o n u da eklenir.

T A N I  N A S I L  K O N U R ?

Meme kanseri tanısı görüntüleme ( mamografi, ultrason ve MR ) birimleri ve klinik muayene bulguları ile konur. Şimdi mamografiler dijital cihazlarla yapılmaktadır. Ancak kesin tanı patolojik tetkik sonucu konur.

Ameliyatsız doku tanısı konulabilir mi ?

Günümüzde görüntüleme olanakları memedeki 1 milimetrelik bir kist veya kitlenin , ultrason eşliğinde doku tanısının konmasına olanak tanımak-tadır. İnce İğne Aspirasyon biyopsisi en kısa sürede tanı koyduran en kolay uygu-lanan ve hasta için riski en az olan yöntemlerden biridir. İğneyle örnek alınan parça patologlar tarafından incelenir, yeterli ise en kısa sürede hastanın tanısı konulmaktadır. Bu patolojik inceleme artık çok kısa sürede yapılabilmektedir.

     Biyopsi yapılmasının, hastalığın ilerlemesine olumsuz etkisi varmıdır?

   Halk arasında bazen başka kişiler örnek gösterilerek “Biyosi yaptılar, hasta bir daha iyileşmedi, hastalığı daha kötü oldu” gibi söylentiler olmaktadır. Bunlar çok yanlış yorumlardır ve birçok hastanın gereksiz yere korkmasına, teşhisin gecikmesine ve bu sebeple var olan tedavi şanslarını kaybetmesine yol açmaktadır.Kanserin kesin tanısa ancak biyopsi örneklerinin patoloji kliniğinde incelen-mesi sonucunda ulaşılır. Biyopsi olmadan sadece fizik muayene ve filmlere bakılarak kanserden şüphelenilebilir, ancak kesin tanısı konulamaz.

Hastalık aşamaları nelerdir ( EVRELEME ) ?

Kanser tanısı konduktan sonra cerrah öncelikle hastalığın yaygınlığını veya başka bir deyişle hangi aşamada olduğunu (evresini) saptayacaktır. Bu evreleme Uygulanacak tedavi yöntemlerine ve sıralamasına karar vermede gereklidir. Meme kanseri 4 ana evrede olabilir. Doğru evreyi saptamak için karna yönelik ultrason, tomografi, akciğer veya beyne yönelik BT veya MR görüntüleme, kemik taraması, PET gibi tetkikler gerekebilir.

     Meme Kanseri Tedavisini gelecek yazımda anlatacağım,        Saygılar…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir