Gümüşhacıköy Sosyo Ekonomik Durum Analizi Yapıldı

Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kemal Öztürk, az gelişmiş bölgeler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları gibi sorunları gidermeye ya da azaltmaya yönelik ekonomik ve sosyal politikalara verilen önem günden güne artmaktadır. Söz konusu politikaların uygulanabilir olması için öncelikle sorunlu alanların gelişmişlik düzeylerinin ortaya konulması gerekmektedir dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Öztürk şunları kaydetti:

Az gelişmiş bölgeler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları gibi sorunları gidermeye ya da azaltmaya yönelik ekonomik ve sosyal politikalara verilen önem günden güne artmaktadır. Söz konusu politikaların uygulanabilir olması için öncelikle sorunlu alanların gelişmişlik düzeylerinin ortaya konulması gerekmektedir.

Bu düsturu ilke edinen Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu, Amasya Üniversitesinin “…ülkenin çağdaş dünyada öncü ve önder olması için araştırma, öğrenme, eğitim ihtiyacına hizmet etmek…” misyonundan yola çıkarak, Gümüşhacıköy’ün sosyo-ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporu hazırladı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’ın direktifiyle yola çıkan ekip, öncelikle çeşitli alanlarda (tarım, sanayi, hayvancılık, turizm vb.) ve belirli bir zaman diliminde ilçenin ekonomik gelişimini ölçerek işe başlamıştır. Daha sonra, ilçede ekonomik anlamda söz sahibi olan kurum ve kuruluş temsilcileriyle toplantı yapılarak elde edilen veriler rapor haline getirilmiş ve bu sayede ilçenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmiş, ilçenin fırsat ve dezavantajları ortaya konmuştur. Araştırma aşaması sonucunda elde edilen bu veriler ve görüşler titizlikle bir araya getirilerek, Yüksekokul bünyesinde oluşturulan ekipçe yorumlanarak, başta Gümüşhacıköy Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, raporun hazırlanmasında emeği geçen paydaşlarına ve ilçe kamuoyuna rapor halinde sunulmuştur.

Çalışma sonucunda görülmüştür ki, gerek sosyo-ekonomik yapısı, gerek jeopolitik konumu ve gerekse tarihi süreçte bölgede üstlenmiş olduğu önemli misyon nedeniyle Gümüşhacıköy ilçesi, bütün eksikliklerine rağmen, Amasya şehri için önemli bir katma değer unsurudur. Özellikle tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahiptir. Esas olan bunları katma değere çevirecek tarıma dayalı sanayiyi Gümüşhacıköy’e kazandırmak olmalıdır. Bunlar yapabilirse Gümüşhacıköy sadece tarımdan geçinen değil aynı zamanda buna katma değeri ilave ederek daha çok kazanan bir ilçe durumuna gelebilecektir.

Sonuçta önemli olan bu raporu ortaya çıkarmak değil, Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu olarak, ortaya çıkan beklentilerin takipçisi olmak, belirli aralıklarla toplantılar düzenleyerek gelinen noktanın kritiğini yapmak, nihai hedefimiz olacaktır.” diye konuştu.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir