G U A T R – 2 – T a n ı Y ö n t e m l e r i .

Aynaya bakarken ya da tıraş olurken boynumuzun ön kısmında şişlik fark ettiyseniz ve bununla birlikte çarpıntı, çabuk sinirlenme, barsak bozuklukları veya aşırı uyku hali, kilo alma, çabuk yorulma gibi şikayetleriniz varsa varsa endokrin hastalıkları uzmanına yoksa dahiliye uzmanına gitmelisiniz…

Nodüllü guatr varlığından şüphe edilirse, nodüllerin kötü huylu olma olasılığı, aşırı hormon üretimi varlığı ve varsa iri nodüllerin nefes borusuna basısı birlikte doktor tarafından değerlendirilir.

Öncelikle hekim tarafından boyunda elle muayene yapılır. Daha sonra kan testleri istenir, vücuttaki Hipofiz bezinde yapılan TSH hormonuna ve Tiroid tarafından yapılan T3, T4 hormonlarına bakılır. Doktor gerekli görürse tiroid antikorlarına bakılır…

Eğer nodul (yumru) varsa, nodülleri incelemek için Tirid sintigrafisi ve tiroid ultrason tetkiki istenir. Bu sayede nodülün yapısı ayrıntılı olarak görülüp değerlendirilir. Nodüllerle ilgili ayrıntılı inceleme için nodüle ince iğne biopsisi uygulanabilir, buda ultrason eşliğinde yapılır. Alınan materyal tetkik için patoloji uzmanına gönderilir…

T e d a v i Y ö n t e m l e r i .

Tiroid bezi hastalıklarının belirtileri görülen kişilerde gerekli değerlendir-meleri yapan hekim tedavi de ne yapılacağına karar verir ve guatrlı hastaya durumu anlatır…

* Medikal (ilaç) tedavisi, tiroid hormonlarının düzeyine ve tiriod bezinin özelliklerine göre karar verilir, takibe alınır.

*Zehirli guatr denilen hipertiroidi durumunda önce ilaç tedavisi sonrasında Cerrahi tedavi veya radyoaktif iyot tedavisi yapılır.

*Nodüler guatrda cerrahi tedavi uygulanır.

*C ER R A H İ Tedavi …

Guatr ameliyatları riskli midir ? , her cerrahi müdahalenin kendine has risklerinin olması tabiidir. Biz bunlara komplikasyonlar ( istenmeyen durum) demekteyiz.

Ameliyattan sonra ses telleri zarar gördüyse ses kısıklığı ortaya çıkar. Ses kısıklığı geçici veya devamlı olabilir, tecrübeli bir cerrah ameliyatı yaptıysa bu ihtimal çok azdır. Bazen de istemeden ameliyatta tiriod bezi altında bulunan paratiroid bezleri zarar görebilir. O zamanda hastada kasılmalar ortaya çıkar. Bütün bu komplikasyonların kontrol tedavisi yapılır, bu tedaviler uzun sürebilir.

Ameliyatta tiroid dokusunun ne kadarının çıkarılacağına; hormonların durumuna, hastanın yaşına diğer bazı faktörlere göre karar verilir. Bu durum hastaya ve sahiplerine detaylı anlatılmalıdır.

-Bir gurup hastalıkta örneğin Graves hastalığında tiroid bezinin tamamının çıkarılması gerekir.

-Çok çalışan bir nodüle bağlı bir hipertroidi söz konusuysa, yine tiroid bezinin tamamı ya da bir kısmı çıkarılır.

-Guatrdan yapılan ince iğne biyopsisi sonucu kötü tabiatlı gelirse de tiroid bezinin tamamı çıkarılır. (Tiroid kanseri durumlarında gerekli görülürse radikal boyun diseksiyonu yapılır). Bunlar çok teknik konulardır….

Fotoğrafta büyük nodüllü guatrlı hastanın resmi ve tamamına yakını çıkarılan guatırlı hastanın ameliyattan beş gün sonraki hali görülmekte…

Hastaya yapılan ameliyatta tiroid bezinin tamamı veya tamamına yakını çıkarıldı ise, haliyle hastanın tiroid bezi olmadığından veya yeterli hormon yapılamayacağından dışardan ilaç verilir. Bu durum ömür boyu devam eder. İlacın miktarı yapılacak kontroller sonunda tespit edilir. Bu ilaçlar vücudun salgılamış olduğu tiroid hormonunun yapısında olduğu için hasta yaşamına aynen sorunsuz devam edebilir…

Ben Osmancık ve Merzifon’da 200 (ikiyüz) den fazla guatr ameliyatı yaptım ve ameliyatlarımda tiriod bezini totale yakın çıkardım. Çünkü bu bölge endemik guatr bölgesi idi, bu sayede nüksü önlemiş oluyordum.Bu ameliyatlı hastalarımı kontrole çağırıyor ve ilaç tedavisine alıyordum. Bu guatr ameliyatlarını ve

sonuçlarını bilimsel bir bildiri ile cerrahi kongresinde sundum, yazdığım anı kitabında bu konu anlatılmaktadır…

Saygılarımla….

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir